VYBAVENÍ ORDINACE

V naší ordinaci používáme k diagnostice tyto přístroje:

  • Quick Read Go - zjištění hladiny CRP (diagnostika zánětlivého onemocnění)
  • QLabs - zjištění hodnoty INR (měření srážlivosti krve)
  • Quo-Test - zjištění hodnoty glykovaného hemoglobinu (pacienti s diabetem)
  • BOSO-ABI - diagnostika průchodnosti arteriálního řečiště na dolních končetinách
  • Scanlight III - 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku

PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Prohlídky do zaměstnání provádíme jen u pracovníků kategorie I. 

Pro kategorii II. a vyšší a pro výjimky z kategorie I. dle platného zákona je nezbytná písemná smlouva o pracovnělékařských službách mezi zdrav. zařízením a zaměstnavatelem. Po dohodě lékaře se zaměstnavatelem zajišťujeme i tyto služby.

K provedení prohlídky je nezbytně nutné přinést žádost zaměstnavatele, v které budou zapsány všechny údaje o zaměstnavateli (jméno, adresa, IČO, kontakt), charakteru pracovní pozice pro kterou se posudek vydává (KATEGORIE!) a identifikační údaje pacienta. Bez těchto údajů není možné posudek vydat!

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

  • řidičské průkazy - pro žadatele o prodloužení řidičského průkazu (osoby 65 let a více) 
  • zbrojní průkazy
  • informace pro pacienty o zpracování osobních údajů
 
GDPR PACIENTI.pdf GDPR PACIENTI.pdf
Size : 457.193 Kb
Type : pdf
  • ceník služeb
 
ceník lékařských služeb 2023.pdf ceník lékařských služeb 2023.pdf
Size : 1182.086 Kb
Type : pdf

Všechna práva vyhrazena MediSeb s.r.o.